Zatrudnienie profesjonalnego doradcy podatkowego to zawsze dobry pomysł. Ale jakie istnieją w związku z powyższym zagrożenia? Z łatwością można określić czy są kompetentni, ale czy są wiarygodni? Doradcy podatkowemu zwykle dostarcza się pewne dane osobowe (przychód, wartość podatku, adres itp). Ponadto będą oni czasem mieli do czynienia z Twoimi pieniędzmi - zwrotem podatku itp. Wobec powyższych należy określić czy Twój doradca jest godny zaufania i czy działa legalnie. TaxUndo Ltd została założona w celu świadczenia profesjonalnych usług na najwyższym poziomie w zakresie doradztwa podatkowego, ale jesteśmy równie zainteresowani zapewnieniem Tobie wiarygodnego doradcy. Informacje poniżej pozwolą na zrozumienie podstawowych procedur rejestracyjnych i certyfikacyjnych, które Twój doradca musi osiągnąć w celu spełnienia prawnych warunków do wykonywania usług w zakresie doradztwa podatkowego.


Data Protection Act Registration

Doradca podatkowy jest osobą kontrolującą dane ('Data Controller') zgodnie z definicją przedstawioną w DPA (Data Protection Act). W celu świadczenia ich usług (porady, zwroty podatku itp.) będą musieli przechowywać i posługiwać się częścią Twoich danych osobowych. Wobec powyższego TaxUndo Ltd jest zarejestrowane w Biurze Komisarza Informacji pod DPA (the Information Commissioner's Office under DPA), pod numerem: Z1320571. Ma to na celu zapewnienie iż jesteśmy informowani i przestrzegamy wszystkich reguł i wymogów: przetwarzania danych w sposób uczciwy i zgodny z prawem, bezpieczeństwa informacji itp.

 

HMRC Registered Agent

Zarejestrowanie w HMRC zapewnia, że agent jest znany tej instytucji. Rejestracja ta ponadto gwarantuje, że Twój doradca może prowadzić Twoje sprawy podatkowe online na stronie internetowej HMRC. TaxUndo Ltd jest zarejestrowane w HMRC, pod numerem referencyjnym (Agent ID): W9689Y.

 

Money Laundering Registration

Money Laundering Regulations (MLR) to zbiór regulacji dot. przeciwdziałaniu prania pieniędzy przyjętych w celu ochrony systemu finansowego Wielkiej Brytanii. Księgowi i doradcy podatkowi podlegają pod te ustalenia i muszą wprowadzić pewne mechanizmy kontrolne aby ich działalność nie została wykorzystana do prania pieniędzy przez kryminalistów i terrorystów. Mechanizmy te zawierają następujący: wyznaczenie tzw. 'nominated officer', którego obowiązkiem jest sprawdzenie tożsamości klientów oraz przechowywanie istotnych dokumentów. TaxUndo Ltd jest zarejestrowane w MLR, pod numerem 12570111. Oznacza to że nasza firma jest nadzorowana przez HM Revenue & Customs (HMRC).

 

Live Tax Aid

Pomoc podatkowa
Porozmawiaj z doradcą

Call for UK Tax Rebate
Online UK Tax Refund tool

Zapytanie on-line
dot. zwrotu podatku

Order Tax Rebate