Wszystkie informacje zawarte na niniejszej stronie mają w założeniu pomóc użytkownikowi przy rozliczaniu się z podatku dochodowego z Wielkiej Brytanii. Korzystanie z zasobów zawartych na stronie jest darmowe. TaxUndo Ltd ponadto gwarantuje że wstępne obliczenia również są darmowe dla osób które skontaktują się TaxUndo Ltd poprzez e-mail, telefon, komunikator GG w celu uzyskania porady dot. podatku dochodowego. Jednakże materiały na niniejszej stronie jak też darmowa wstępna kalkuacja nie mogą być traktowane jako wystarczający substytut płatnej, profesjonalnej pomocy, którą TaxUndo Ltd oferuje.


Wszystkie należności TaxUndo Ltd za odzyskanie podatku będą podlegać zwrotowi jeżeli istnieje szansa że HMRC odzyska, i tylko kiedy odzyska przyznany wcześniej zwrot. TaxUndo Ltd nie ponosi żadnej dalszej odpowiedzialności. Opłaty związane z usługami nie związanymi ze zwrotem podatku nie podlegają zwrotowi.


TaxUndo Ltd nie bierze odpowiedzialności za żadne straty powstałe w wyniku błędów lub pominięciu informacji dostarczonej przez klienta na formularzach podatkowych, zwrotach, wiadomościach e-mail lub zapytaniach on-line.


TaxUndo Ltd nie bierze odpowiedzialności za żadne starty, które powstały bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania z umieszczonych na niniejszej stronie materiałów lub darmowych konsultacji .