1. Wstęp

Niniejsza polityka bezpieczeństwa określa sposób w jaki TaxUndo Ltd przetwarza Twoje dane osobowe podczas korzystania z niniejszej stroy internetowej oraz wszystkich naszych usług jako agenta podatkowego i doradcy. TaxUndo Ltd szanuje prywatność każdej osoby. Dane osobowe podane przez Ciebie , i dzięki którym możemy Ciebie zidentyfikować podczas korzystania z tej strony oraz naszych usług jako agenci podatkowi oraz doradcy będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką bezpieczeństwa. Przeczytaj ją proszę dokładnie i jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątplikowści nie wahaj się skontaktować z nami - dane kontaktowe znajdują się na dole tej strony.


2. Kim jesteśmy

TaxUndo Ltd jest niezależną prywatną firmą zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem firmy 05349106. Rejestracji dokonano w: Suite 7, Peel House, 30 The Downs, Altrincham, Cheshire, WA14 2PX.
Nie jesteśmy filią ani nie posiadamy innych tworów prawnych (np. spółek podległych). To oznacza, że TaxUndo Ltd samodzielnie określa jakie dane osobowe gromadzi i żadnen inny fizyczny lub prawny twór nie ma wpływu na naszą Politykę Bezpieczeństwa.


3. Zbieranie i wykorzystanie danych osobowych

Jakie dane zbieramy:


Informacje ogólne:


Informacje techniczne:


W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane:


4. Podstawa prawna zbierania danych

Wszelkie Twoje dane przetwarzane są na podstawie dobrowolnej osobistej zgody na ich przetwarzanie.


5. Przechowywanie danych osobowych

Biura TaxUndo Ltd zlokalizowane są wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Nasze strony i aplikacje są umieszczone na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej a dostęp do nich mają tylko pracownicy będący obywatelami Unii Europejskiej. TaxUndo Ltd przechowuje dane w postaci fizycznej (papierowej) oraz elektronicznej. Posiadamy zabezpieczenia, które mają na celu ochornę Twoich danych osobowych zarówno w formie fizycznej (przepustki niezbędne do wejścia do naszego biura, przechowywanie dokumentów w zamykanych szafkach) oraz technologiczne (ograniczenia dostępu, zapory sieciowe, wykorzystanie szyfrowania, haseł i certyfikatów). Ponadto mamy wdrożone procedury i zasady przechowywania dokumentów, które określają dostęp do danych osobowych tylko dla pracowników naszej firmy, którzy dostępu tego wymagają w celu świadczenia dla Was usług.


6. Przekazywanie informacji

TaxUndo Ltd może przekazać Twoje informacje tylko zgodnie z niniejszą Polityką Bezpieczeństwa:


7. Jak długo przechowujemy dane

TaxUndo Ltd będzie przechowywać tylko Twoje dane przez okres niezbędny do dostarczenia Tobie żądanych informacji lub do wykonania zleconych usług. Jednakże, jeżeli występuje obowiązek prawny możemy Twoje dane przechowywać dłużej. W takich przypadkach dane te nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób niż spełnienie prawnego obowiązku. Najdłuższy czas przechowywania danych wymagany przez urząd celny Wielkiej Brytanii (HM Revenue and Customs) to 20 lat.


8. Informacja dot. dzieci

Nasza strona nie zawiera ani nie wyświetla informacji, które mogłyby być niestosowne dla dzieci. Kontrola rodzicielska nie jest wymagana, a co za tym idzie nie jest ona zaimplementowana na naszej stronie. TaxUndo Ltd nie gromadzi danych osobowych w tym zakresie.


9. Twoje prawa (w odniesieniu do Twoich danych osobowych)

Jako osoba, której dane osobowe przetwarzamy przysługują Tobie pewne prawa. Jeżeli chcesz z tych praw skorzystać, napisz do nas na adres artur@taxundo.com.pl lub skorzystaj z informacji kontaktowych podanych w części 12 niniejszej Polityki Bezpieczeństwa. W celu wykonania Twojej prośby będziemy potrzebowali dowodu potwierdzającego Twoją tożsamość wyłącznie w celu weryfikacji.

Prawo informacyjne
Jako podmiot przetwarzający dane jesteśmy zobowiązani do przedstawienia przejrzystej i prostej informacji na temat przetwarzania Twoich danych. Wszelkie zagadnienia w tej materii reguluje nasza Polityka Bezpieczeństwa oraz ewentualna korespondencja przesyłana do Ciebie.

Prawo do dostępu
Możesz wystąpić o kopię swoich danych osobowych, które posiadamy. Po potwierdzeniu Twojej tożsamości (i jężeli ma to zastosowanie prawo dowolnej strony trzeciej proszącej o Twoje dane), udostępnimy posiadane przez nas dane osobowe oraz następujące informacje:
 • cel przetwarzania

 • kategorię danych

 • listę udostępnień

 • okres przechowywania

 • jeżeli dane były pozyskane od strony trzeciej datę i źródło pozyskania tych danych

 • Istnieją wyjątkowe sytuacje, w których odmówimy udostępnienia Twoich danych osobowych. W takim przypadku podamy uzasadnienie takiej odmowy. Jeżeli prośby o udostępnienie danych będą frywolne lub dokuczliwe możemy odmówić takiej prośbie. Jeżeli udzielenie informacji o Twoich danych osobowych będzie wymagało dodatkowego czasu lub nadmiernych kosztów poinformujemy Ciebie o tym. TaxUndo Ltd może naliczyć adekwatne opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Prawo do poprawy danych
Jeżeli uważasz, że posiadane przez nas Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niepełne możesz skorzystać ze swojego prawa do poprawy oraz uzupełnienia danych. Prawo to może zostać wykorzystane równolegle do prawa do zastrzeżenia przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia, że nieprawdziwe/niekompletne dane nie będą przetwarzane do czasu ich poprawienia.

Prawo do usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym")
Jeżeli nie istnieją przesłanki prawne ani dalsze istotne powody przetwarzania danych możesz skorzystać ze swojego prawa do usunięcia danych. Prawo obejmuje również dane, pozyskane w sposób nieprawidłowy, które zostały nam przekazane. Podejmiemy wszystkie niezbędne kroki w celu usnięcia Twoich danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Możesz zgłosić ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Dalej będziemy posiadali Twoje dane ale nie będziemy ich dalej przetwarzać. Jest to alternatywa do prawa do usunięcia danych. Możesz skorzystać z tego prawa jeżeli występuje jedna z poniższych przesłanek:
 • Dokładność Twoich danych osobowych jest wątpliwa

 • Przetwarzanie danych odbywa się bezprawnie

 • Nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych osobowych ale są one niezbędne w ramach obowiązujących przepisów prawa

 • Wykorzystano prawo do sprzeciwu i przetwarzanie jest ograniczone do czasu podjęcia decyzji dot. przetwarzania danych


Prawo do przeniesienia danych
Możesz zwrócić się z prośbą o przeniesienie Twoich danych osobowych innemu podmiotowi. Dane to będą udostępnione w ogólnie wykorzystywanym formacie maszynowym. To prawo może zostać wykorzystane jedynie jeżeli oryginalny powód przetwarzania to dobrowolna zgoda, przetwarzane dane są w formie elektronicznej oraz jeżeli ich przetwarzanie jest oparte o wykonanie zobowiązań kontraktowych.

Prawo do sprzeciwu
Masz prawo do sprzeciwu przetwarzania Twoich danych osobowych jeżeli:
 • Przetwarzanie oparte jest o uzasadniony interes publiczny

 • Przetwarzanie odbywa się w celu marketingu bezpośredniego

 • Przetwarzanie odbywa się w celach naukowych lub badań historycznych

 • Przetwarzanie związane jest z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem

 • W przypadku badań naukowych i historycznych mogą występować dodatkowe obostrzenia prawa do sprzeciwu.


10. Ciasteczka (Cookies) i inne technologie śledzące

Nasza dtrona wykorzystuje ciasteczka do rozróżnienia użytkowników na stronie. Pomaga nam to w zapewnieniu jak najlepszej usługi dla każdego użytkownika naszej strony oraz w jej rozwoju. Poprzez przeglądanie naszej strony zgadzasz się na wykorzystanie ciasteczek. Ciasteczka to małe pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze podczas pierwszej wizyty na naszej stronie. Większość nowożytnych przeglądarek internetowych potrwafi rozpoznać kiedy wysyłane są ciasteczka i zapytać Ciebie o zgodę na ich wykorzystanie. Jeżeli nie jesteś pewien czy Twoja przeglądarka to potrafi powinienneś skontaktować się z dostawcą oprogramowania, działem pomocy IT Twojej firmy lub dostawcą internetu (ISP).

Znacznik webowy ("web beacon") jest plikiem umieszczanym na stronie internetowej lub w e-mailu i wykorzystywany jest do monitorowania zachowania użytkownika na stronie lub wysyłającego e-mail. Kiedy kod HTML znacznika wskazuje stronie gdzie szukać obrazka może w tym samym pakiecie danych przekazać takie informacje jak: adres IP komputera wywołującego stronę, czas kiedy została strona odwiedzona, rodzaj wykorzystanej przeglądarki internetowej i poprzednie wartości zapisane w pliku ciasteczek (cookie).


11. Informacja o zmianach w Polityce Bezpieczeństwa

Możemy zaktualizować naszą Politykę Bezpieczeństwa tak aby odzwierciedlała ona faktyczny sposób obchodzenia się z danymi. Jeżeli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany zostaniesz o nich poinformowany za pomocą e-maila (zakładając, że nam go podałeś) lub poprzez informację na stronie przed wejściem w życie tych zmian. Zachęcamy również do okresowego przeglądania strony Polityki Bezpieczeństwa.


12. Jak się z nami skontaktować

Jeżeli masz pytanie do niniejszej Polityki Bezpieczeństwa, chcesz skorzystać ze swoich praw dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych lub złożyć skargę na sposób przetwarzania Twoich danych skontaktuj się z nami a odpowiemy w najkrótszym możliwym czasie.

W celu zapewnienia najszybszej drogi komunikacji wyślij wiadomość e-mail na adres: artur@taxundo.com.pl.

Alternatywnie możesz do nas napisać lub zadzwonić:
TaxUndo Limited
ul.Gdyńska 17C
81-198 Mosty gm.Kosakowo

Telefon:
+48 600 097 546
+48 602 696 751


13. Skargi i zażalenia

Jeżeli chcesz złożyć skargę lub zażalenie skontaktuj się z nami - dane podane są w poprzednim punkcie. Wszystkie skargi i zażalenia będą rozpatrywane indywidualnie. Jeżeli uważasz że posługujemy się Twoimi danymi w sposób nieprawidłowy lub rozpatrzenie Twojej skargi dotyczącej obsługi Twoich danych jest niesatysfakcjonująca możesz zgłosić swoje zażalenie do organu nadrzędnego w Unii Europejskiej. Dla Wielkiej Brytanii jest to Information Commissioner’s Office (ICO). Dane kontaktowe do ICO można znaleźć na stronie https://ico.org.uk/global/contact-us/